吉林快三

您所在位置: 吉林快三 > 浙财人物 > 学子 > 正文

浙财人物

光荣榜: 2017—2018学年浙江省政府奖学金获得者

来源:吉林快三-首页

财政税务学院:

wang  yan  wangyinxi  fengmingmin  houyunzhen  qianyanhao  weidanfeng  wuxinyi  xujianfeng  yujieqiong  chensikai

huang  wei  xu  zhen  chenzhaoning  luo  yao  pangzhiwei  shiyidan  hezixuan  hupinping  ranyiren  shenjinli

wang  ke  gongrujuan  ye  zi  zhangyizhi  zhuyier  panjingnan  yaojinhu  yeshuning  wangxiaoyan  zhousiyang

qian  chun  wangkaiji  youyilin  zhourujia  shoujiamin  weilingzhi  yangzhimeng  zhangyifan  fangjiayuan  linyangxin

吉林快三luyutian  zhangyuxin  wang  xian  wangzipei  tianxiaoyu  zhenghongxuan  yao  pan  wuyunyan

公共管理学院:

吉林快三wuxiying  louyunzi  xiezhili  zhuyuting  wu  qin  zhang  wei  xiahangyu  zhoujiawen  wuwanqing  chenminjie

吉林快三wangxudong  li  zhe  zhouqiping  tengqingyang  shi  bei  yukangjie  zhuyunying  xuruimin  yuxiaolu  lihaoke

吉林快三luo  yi  panjingxian  yeaihua  xiajiayan  gongfeina  lvchunye  li  xuan  shengqiuye  yuanni  ningxiaofeng

会计学院:

吉林快三li  xiang  wangchenyu  wuqinnan  xiechunying  chenzichao  chenziyi  xuqianqian  yanchutong  xu  xuan  huyaoyao

pan  jie  gaoxinlei  zhangmingting  yingyining  zhoufangling  liuanqi  yaomiaonan  dingsijia  xu  min  zhangningyu

xiaotianyu  zhang  meng  chenmengyun  zhangxinyi  zhenghuiqiong  wanglixiao  shenjiayan  zhang  min  yu  qian  xingkehan

吉林快三xiongjiaqi  wangshuxian  li  ting  caitianyun  xuwenyu  huangyanxiao  zhangrongrong  lishuhui  jinmengying  zhushuyu

qinleyan  suntianyi  mofangjing  xu  yi  hushayue  wangyongyi  dengjunjie  zhouzhiwei  shenfanxuan  zhanghanyu

zhuwenqian  huangzefang  chen  lie  lu  yi  chenshuying  wuyiyan  chenyuhan  wangdanping  xuyizhe  panjiayi

吉林快三sunanni  majiajia  zhouzhenying  yingyanyue  jichendie  chensiyuan  xiangyuer  liu chang   fanyijing  qi  quan

吉林快三longxinyun  yangsiqin  wengluying  wangkeyi  lvwanlin  jiangshudi  xiebingjie  yaozhengyi  sunyike  yansicong

yangjiayi  wujiani  shengyangyan  weianran  huangkaihong  cheng  yi  chai  lin  luzhibin  liubingyan  luoanqi

wangyuting  likeye  yangwenqian  lvsiyu  hufeilu  jiangyidan  zhangdanni  zhuchenxi  zhengyiduo  tuleying

zhouyantong  xumengzhen  yang  xuan  xuyuanyuan  shenliman  zhangxiaolu  wangyeting  wangyilan  pang  yue  huanghuihui

chenanning  zhangyijie  guyufei  wuyuzuo  yin  ru

金融学院:

chenshuonan  wuyijing  jiang  xue  dongjianan  qianxinhui  ruchangyu  huangshipeng  shenkeke  ma  ting  louyuxiu

wenguanping  xuxiaojia  huangwanting  wangguangyu  chenyuqi  shen  qi  fangdanfeng  zhengleyi  wangyujia  wang  ya

吉林快三taowanjie  luoxinyu  fuzenghui  yanyingying  wangshufan  loujiahui  gao  ting  zhaoxiaoyu  ji  yi  wumengting

吉林快三hejielu  yujianmei  wangyunting  zhouyinfeng  zhu  yi  zhanglimin  wang  rui  yeshiyun  qianluyi  liuyuanhao

吉林快三zhengxiner  zhangjingge  wangshujie  wang  wen  chenruibin  yangyingying  linxiangjie  jin yu   lihongze  zhangxiaoxin

wangjunyan  chenhaoyu  taokunwei  wu  mian  zhoutianqing  fuyuqing  hetianxiang  jiangyifan  qianyiru  yukaiting

吉林快三wangxiaonan  xuzhiyi  zhang  jie  sunzhiran  moyanling  yangjiawei  wusijia  chenjiayi  wangzichun  chendanlu

吉林快三shenkaiyan  lidantong

工商管理学院:

吉林快三xuanni  zhouzhijun  jiang  yue  huayujia  zhumengjun  shenxiaoling  zhoumijie  wangliqin  wangyanan  tian  jia

吉林快三jinyuru  zhao  lei  cheng  chao  guoxuqing  chenwanbin  sunsuli  chenzhuxi  luoronglei  feng  jie  xusiyi

li  yue  dong  yue  han  liu  liumengjie  zhangqianyi  maoxinfang  wangruonan  liyuanqing  chen  xin  louyuhua

吉林快三peng  lin  qiuzhiqiang  yangjinrong  chenshuting  chen  yi  fanxinyi  linliqi  linxiaofeng  lou  xian  luoqinyun

吉林快三qianzhiyi  shi  shan  tangwenqi  wangxuerui  yu  ling  zhangruolin  zhouliangchao  zhoulingshi

信息管理与工程学院:

caiyishuai  chai  yi  xuliwei  xiangziwei  yanjiahui  sunyijue  lirunxian  maojiamin  wangziyi  shen  yue

吉林快三wang  qian  wangxueying  wei  han  xie  wei  chen  chen  chen  yi  guyumeng  haochaoting  yaopeijia  hanjianan

吉林快三wangxinyi  chenximin  yang  ting  wanglurui  wumingxia  danhaoyu  shimingwang  liuhuizhu  peng  lei  taoxiaoying

吉林快三majiajia  liuxiaoju  mei  yan  liqiujun  chen  qian  wuzezhen  dingyingying  heqinglin  liujingwen  shangxiaoge

吉林快三fanjiajia  zhangxuping

经济学院:

panyiyue  choujieru  panziyan  chensiquan  liyanrong  mayingxi  yuxiaoting  jiangmengna  shiyichen  ruanyiye

xumingzhen  luxiaojun  yuyingying  sun  wen  zhouxiaoling  zhai  yi  luyujia  huangjiamei  chenhuiming  jinyepei

吉林快三zhujingyi  luomengru  lihaoyu  tangjinghan  huqingqing  shanganmin  lixiaoying  lijiani  jinyuchen  zhaolingling

吉林快三chenhuiqi  chenjiaye  chenminyi  jinhanqi  li  ping  liumina  lushihong  songjiaqian  xiayujia  xieanting

吉林快三xiezuwei  yanzhenyu  zhangmengdie  zhao  shuang  wuxinman  fangweiting  taoyixin  luomengjia  huangjinlei

法学院:

吉林快三zhang  ning  chengminghui  fengyuhe  wuqiongjie  shixiurong  songyaqiong  songrujing  wuzhuorui  hewendi  wangyuqi

xietingting  caoqingyun  liujiaoli  tengjiaxuan  luliyu  wuyiwei  xuchunqi  zhouyuyi  chenyuanyuan  pang  hao

吉林快三huojingyuan  chenjiajing  hehongmei  yeyifan  ouyangjingyuan wang lu  huangxueqian  chentingting  wangrunhang

数据科学学院:

吉林快三hujiayan  renyaokai  gaofangyan  luochunhua  wangyuchang  weizijian  chenhongyu  guokangli  juyueqi  sunjialin

zhangyuyan  zhuyinglei  fanleying  zhang  tian  zhoujihao  yanjintong  yinjiaer  hushidie  liangyiting  weijiaxuan

yingsijia  zhuxiaoxiao  wangqinuan  zhangshanfeng  chenchengcheng  yulifei  wu  hao  zhou  ting

外国语学院:

吉林快三xuxuchen  zhangxuehang  huang  ping  zhangchaonan  yanyueyang  renjinghan  fengweiqian  zhengcongbo  li  ting  ling  jun

wang  xiao  heyizhen  jinxiaofei  wangxuefei  dongyulong  zhangxiaoyi  qianyixin  chenlirui  chenjiajie  caoxiaowei

吉林快三zhengjiayang  yuanqi  panmeiting  songzixin  laiyingying  yuliuyang

人文与传播学院:

tangzhefei  wang  xuan  he  chang  jizhenyao  xuhongyu  zhaotingting  songjiaojiao  huangxinyi  yinyuanyuan  zhao  shan

chengliyun  wu  mei  li  min  zhaofuyuan  xudanli  wengtingting  hewanxin  wuxingju  chenyanling  cengyanping

shu  hao  honghuiting  lanjingying  zhangyuxi  pang  lu  li  xun  moyiyang  chen  min  zhangfengjuan

艺术学院:

吉林快三zhang  lei  xiejiaqi  yangyilun  zhangbeidi  huangyikun  wubinchao  chenjingyu  zhanleyi  gongjiazhen  zhengyingying

linxinrui  chen  yi  zhuminshu  fanleyi  wumengchuan  fengchunxia  meikexin  shaoxudan  xiyaqi  chenxinyue

吉林快三luxinyu  zhoulingyu  zhangbingjie  wanyuyin

关闭

吉林快三-首页 贝博官网下载 贝博官网下载 贝博官网下载 贝博官网下载 吉林快三-吉林快三 贝博官网下载 贝博官网下载 贝博官网下载